Implementering QR-codes

Gepubliceerd op: 11/03/2021

De voorbije maanden werd in ons magazijn alle materiaal voorzien van QR-codes die gekoppeld zijn aan onze verhuur software.

Dit zorgt voor een efficiënter en nauwkeuriger stockbeheer en geeft een beter overzicht van welke specifieke toestelen zich op welke locatie bevinden. 

Met handscanners kan alle materiaal tijdens het preppen en unpreppen sneller en correcter verwerkt worden. Ook kan via een mobiele app tijdens een job op locatie materiaal gescand worden om bv. problemen en defecten te melden die dan in het magazijn onmiddellijk zichtbaar zijn en zo sneller kunnen opgevolgd worden (Geen witte gaffa tapes meer nodig!).